Verzekering

Wanneer wordt fysiotherapie vergoed?

Als u een aanvullende verzekering heeft, bent u verzekerd voor Fysiotherapie. Hoeveel Fysiotherapie u vergoed krijgt, hangt af van de dekking van uw aanvullende verzekering en kunt u in de polisvoorwaarden teruglezen.

Klik hier voor meer informatie.

Aanvullende verzekering en chronische machtiging

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die in het verleden door de overheid is opgesteld. Dit is een lijst met chronische aandoeningen. Wanneer u een verwijzing heeft voor een chronische aandoening zullen de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit uw basisverzekering.

Via enkele eenvoudige vragen kunt u bekijken hoe dit in zijn werk gaat en wat of wanneer u moet betalen:

Heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist voor fysiotherapie bij een chronische aandoening?

  NEE

  JA 

De behandelingen komen allemaal voor de rekening van uw aanvullende verzekering totdat deze opgebruikt zijn en daarna moet u ze zelf betalen.

De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering als u voldoende bent verzekerd.

 

 

Heeft u minimaal 20 keer fysiotherapie in uw aanvullende pakket zitten?

  NEE

  JA

Bent u niet voldoende aanvullend verzekerd dan moet u het resterende deel (20x min het aantal behandelingen vergoed door aanvullende verzekering) zelf betalen.

!!! Een aantal verzekeringen dekt in het geval van een "chronische aandoening" wel de eerste 20 behandelingen, lees dit goed door in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar om het na te vragen.

 

U krijgt geen rekening voor de eerste 20 behandelingen

 

 

 

Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit uw basisverzekering.

LET OP! Wanneer de behandelingen (vanaf de 21e behandeling) uit uw basisverzekering komen, wordt er aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw verzekering. Voor 2020 is het minimale eigen risico vastgesteld op € 385,-

Tarieven behandeling Fysiotherapie Dauwendaele 

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 35,00

Zitting kinderfysiotherapie

€ 48,00

Zitting manuele therapie

€ 42,00

Zitting oedeemtherapie

€ 48,00

Intake en onderzoek na screening

€ 47,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 47,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 52,50

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 50,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 15,00

Toeslag voor behandeling in een instelling

€ 10,00

Instructie/overleg ouders patiënt

€ 45,00

Niet nakomen afspraak (of binnen 24 uur annuleren)

€ 22,00

 

Fysiotherapie Dauwendaele

 

Hoofdvestiging
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg

CBS Acaciahof (Kinderfysiotherapie)
Generaal Hakewill Smithlaan 9
4333BW  Middelburg

De Combinatie (Kinderfysiotherapie)
Pablo Picassoplein 121
4382KB  Vlissingen

 

0118 - 61 30 72
Dagelijks bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Buiten kantoortijden kunt u ons bereiken via e-mail: info@fysiodauwendaele.nl  

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  

Vrijdag

Zaterdag

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 13.00 uur