Onze sensorisch integratietherapeut is Anneke de Vos en Marlous van Ingen- de Waard is in opleiding. 

 

SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE; WAT HOUDT HET IN? 

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is een dergelijke waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd.

Problemen met de sensomotorische integratie ontstaan door stoornissen in de verwerking van die zintuigprikkels. Dit doet zich vooral voor met de informatie die de verschillende vormen van het voelen oplevert. We voelen dan ons lichaam en onze bewegingen onvoldoende. Daardoor gaan veel activiteiten fout, gebeuren langzaam of gebeuren niet logisch. Als de verwerking van deze prikkels niet goed verloopt, kan dit verwarrende en onduidelijke problemen opleveren op het gebied van motoriek, gedrag en leren.

 

BIJ WELKE KLACHTEN KAN SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE HELPEN? 

Als uw of uw kind 1 of meerdere van de volgendesymptomen laat zien, zou dit een probleem met de sensorische integratie kunnen zijn.

· Extreme activiteiten doen zonder gevaar te zien of juist in de kleinste activiteiten gevaar/bang zijn

· Fel reageren op licht of bepaalde geuren

· Geïrriteerd raken van merkjes in nek van kleding of het dragen van bepaalde stoffen

· Hyperactiviteit of juist weinig bewegen en snel moe worden

· Onhandigheid, veel vallen en moeite hebben met evenwicht

· Schrikken van aanrakingen

 

Kinderen

Wanneer de sensomotorische integratie niet goed functioneert, veroorzaakt dit vaak extra problemen bij kinderen die druk, angstig, onhandig of hoog sensitief zijn. Datzelfde komt ook voor bij kinderen met DCD, een allergie, ADHD, PDD-NOS, autisme, het Asperger-syndroom of het syndroom van Down en bij kinderen met een motorische- of een verstandelijke handicap.

De problemen zijn vaak verwarrend. De kinderen zijn wisselvallig in hun gedrag, hebben moeite met aandacht/ concentratie en kunnen niet stil zitten. Ze vertonen problemen, als onhandigheid, veel vallen, slechte coördinatie, slecht evenwicht, moeite met spelen of samenspelen, om onduidelijk redenen emotioneel reageren, moeite met aankleden en slordig eten. Hoewel ze goed kunnen zien en horen, draaien ze toch letters om, hebben moeite vormen en woorden te onderscheiden, of praten slechter dan andere kinderen van hun leeftijd.

Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen op de juiste manier verwerkt worden door het zenuwstelsel. De sensorische integratie vormt de basis van de motoriek, het leervermogen en het sociaal emotioneel functioneren.

 

WAT DOEN WIJ AL SENSORISCH INTEGRATIE THERAPEUT? 

Sensorische integratietherapie is een behandelmethode voor kinderen en volwassenen. Door het aanbieden van gedoseerde prikkels voor de verschillende zintuigsystemen afzonderlijk en in combinatie met elkaar wordt het lichaam gestimuleerd deze prikkels beter te verwerken. Een beter verlopende prikkelverwerking heeft doorgaans als resultaat een verbeterde, vloeiend verlopende motoriek, vooruitgang in (school-)vaardigheden, minder gedragsproblemen en meer zelfvertrouwen.

Kinderen met sensorische integratieproblemen kunnen niet vertrouwen op de informatie van uit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf intact zijn. De activiteiten zijn weinig doelmatig, omdat de inkomende informatie en de verwerkingsprocessen niet goed verlopen. Ze kunnen daardoor vaak een activiteit niet blijven volgen en/of volbrengen, daar veel dingen hun verwarren, afleiden, te erg opwinden of van hun stuk brengen. Kinderen met sensorische integratieproblemen hebben veelal een veranderlijke alertheid. Onder alertheid verstaan we de mate van oplettendheid. Doordat hun zintuiglijk informatiesysteem stabiliteit mist, kunnen ze minder goed aangepast reageren, terwijl ze doorgaans over een goede intelligentie beschikken. Sensorische integratietherapie richt zich op het belang van een goede integratie van de informatie, verkregen via de verschillende zintuigsystemen, door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten. Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen. De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft. De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken. Er wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van het kind, waarbij de therapeut de individuele doelen bewaakt en bijstuurt.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders, de arts en de school. Hoelang een kind therapie nodig heeft varieert, van 3 maanden tot meer dan een jaar. Net als bij een gewone ontwikkeling vergt een verandering van het functioneren van het zenuwstelsel tijd. Het is een ontwikkelingsproces; afhankelijk van de aard van de problemen, de reactie op de behandeling en de participatie van de omgeving, zal het proces een kortere of langere tijd in beslag nemen.

 

WANNEER NAAR DE SENSORISCH INTEGRATIE THERAPEUT? 

U kunt door school of een specialist doorverwezen worden. Maar ook als u zichzelf of uw kind herkent in bovenstaand verhaal kunt u contact opnemen met de praktijk en kunnen wij door middel van een onderzoek kijken of u of uw kind daadwerkelijk sensorische integratieproblematiek heeft. U heeft geen verwijzing nodig. U kunt ook zonder verwijzing zelf contact opnemen met onze praktijk voor een afspraak bij de sensorisch integratie therapeut.

Sensorische integratietherapie valt onder (kinder)fysiotherapie en wordt door bijna alle verzekeraars vergoed uit de basisverzekering (18 x bij kinderen onder de 18 jaar) of aanvullende polis (bij volwassenen en kinderen). Controleer van te voren of uw verzekering de kosten vergoed.

 

VOOR WIE IS SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE GESCHIKT? 

In principe voor iedereen. Zowel kinderen, volwassenen, verstandelijk beperkten en gehandicapte mensen kunnen last hebben van sensorische integratieproblematiek.

De sensorische integratie therapie wordt door onze kinderfysiotherapeute Anneke de Vos gegeven bij fysiotherapie Dauwendaele.

Fysiotherapie Dauwendaele

 

Hoofdvestiging
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg

CBS Acaciahof (Kinderfysiotherapie)
Generaal Hakewill Smithlaan 9
4333BW  Middelburg

De Combinatie (Kinderfysiotherapie)
Pablo Picassoplein 121
4382KB  Vlissingen

 

0118 - 61 30 72
Bij voorkeur tussen 8.00 - 12.00 uur i.v.m. aanwezigheid secretaresse

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  

Vrijdag

Zaterdag

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 13.00 uur