Kinderbekkenfysiotherapie

WAT IS KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE? 

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeute of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind, en voor elke ouder. Meestal worden kinderen tussen twee en vier jaar oud zindelijk. Als het zindelijk worden niet lukt of als er problemen ontstaan bij het plassen en/of poepen, heeft dit een grote impact op het kind én de omgeving waarin het opgroeit. Vanaf 5 jaar wordt verwacht dat het kind zindelijk is. Dus als dit niet het geval is kunnen wij u mogelijk helpen.

250_9606fysiopraktijk.jpg

 Zindelijkheidstraining heeft pas effect als het kind een aantal vaardigheden heeft ontwikkeld; uw kind moet het

 • kunnen: er is sprake van een adequate lichamelijke/ zintuigelijke/ motorische ontwikkeling, en er is voldoende rijping van de hersenen. Tevens is het belangrijk dat het kind begrijpt wat er gebeurt en verbanden kan leggen (cognitieve ontwikkeling).
 • willen: er is sprake van een motivatie vanuit het kind (persoonlijkheid, temperament en andere interne factoren).
 • durven: er is sprake van een open houding tegenover het plassen en/ of poepen.
 • Daarnaast is het van belang dat er een optimale omgeving is, waarin het kind zich veilig voelt om te leren zindelijk te worden.

Over het algemeen genomen gaat men ervan uit dat een zindelijkheidstraining ten minste drie maanden kan duren. Meestal verloopt het zindelijk worden zonder of met kleine problemen.

Bij problemen met zindelijk worden of het uitblijven van zindelijkheid bent u bij Fysiotherapie Dauwendaele aan het juiste adres. Anneke de Vos is de therapeut bij ons in de praktijk die u hier bij kan helpen.

Kinderbekkenfysiotherapeut in Middelburg

De kinderbekkenfysiotherapeut in onze praktijk is Anneke de Vos.  

 

WANNEER KAN KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE HELPEN?

 • verlies van urine (plas)
 • te weinig of te vaak plassen
 • bedplassen
 • verlies van ontlasting (poep)
 • obstipatie (verstoppingsproblemen)
 • herhaaldelijke urineweg (blaas) ontstekingen
 • angst om te plassen of poepen

 

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN DE KINDERBEKKENTHERAPEUT? 

Onderzoek:

Het onderzoek bestaat grofweg uit 3 onderdelen. De vragenlijst(en), anamnese (het vraaggesprek) en het lichamelijk onderzoek. Hieronder leggen we verder uit wat u zich hierbij voor kunt stellen.

Vraaggesprek:

Vooraf aan de anamnese (vraaggesprek) krijgt u een vragenlijst over de eet-, drink-, plas- en poepgewoonten van uw kind. Vervolgens volgt het intakegesprek, waarin wordt besproken wat het probleem is en welke andere mogelijke problemen er zijn. Over het algemeen worden er vragen gesteld over de voorgeschiedenis, de plas en poep problemen tot dan toe, maar ook andere ontwikkelingsdomeinen als bijvoorbeeld motoriek, spraak-taal ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod.  

Lichamelijk onderzoek:

Na het in kaart brengen van de hulpvraag, wordt aanvullend onderzoek gedaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bijhouden hoe vaak en veel uw kind plast en/of poept. Hoeveel ongelukjes er plaats vinden, hoeveel het drinkt, wat de structuur van de ontlasting is etc. 

Na het afronden van het onderzoek en observaties worden de bevindingen besproken en stellen we, indien nodig, samen een behandelplan op. 

Behandeling:

De behandeling is gericht op het geven van uitleg over de oorzaak van de klachten, het geven van inzicht aan u en uw kind van de plas- of poepproblemen, het aanleren van goed toiletgedrag, een goede toilethouding en het geven van algemene adviezen over eten en drinken. De oefentherapie is voor ieder kind verschillend, bijvoorbeeld het aanleren van het ontspannen of aanspannen van de bekkenbodem, het bewust worden van de bekkenbodem of het leren reageren op aandrang om te moeten plassen en/of poepen. De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt wat er nodig is en maakt de behandeling op maat voor je kind.

In sommige gevallen is een multidisciplinaire samenwerking nodig. Wij werken samen met school, huisarts, CJG, psycholoog, logopedist, diëtist, kinderarts en –uroloog. Dit is altijd in overleg met (kind (en) ouder(s).

De begeleiding en training richt zich, zoals eerder benoemd, op het kind én de omgeving (ouders, familie, opvang/ school).  Middels uitleg, oefeningen, boekjes en spelletjes krijgt uw kind (weer) de controle over het plassen en/ of poepen. Door het in gesprek gaan met en uitleg geven aan de omgeving ontstaat begrip; uit onderzoek blijkt dat een positieve instelling het zindelijkheidsproces bevordert! 

 

VERWIJZING, TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Verwijzing

Uw kind kan door een huisarts of een specialist doorverwezen worden. U kunt echter ook zonder verwijzing bij ons terecht. Wanneer behandeling aan huis noodzakelijk is kan het zijn dat er toch een verwijzing nodig is. Dit is afhankelijk van uw verzekering. Twijfelt u of u een verwijzing nodig heeft? Neem gerust contact met ons op.  

Vergoeding en tarieven:

Voor informatie over vergoeding en tarieven klik hier.

 

 

 

 

Fysiotherapie Dauwendaele

 

Hoofdvestiging
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg

CBS Acaciahof (Kinderfysiotherapie)
Generaal Hakewill Smithlaan 9
4333BW  Middelburg

De Combinatie (Kinderfysiotherapie)
Pablo Picassoplein 121
4382KB  Vlissingen

 

0118 - 61 30 72
Dagelijks bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Buiten kantoortijden kunt u ons bereiken via
e-mail: info@fysiodauwendaele.nl  

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  

Vrijdag

Zaterdag

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 13.00 uur