Onze kinderbekkenfysiotherapeut bi Fysiotherapie Dauwendaele is Anneke de Vos. 

 

KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE; WAT HOUDT HET EIGENLIJK IN? 

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeute of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

 

BIJ WELKE KLACHTEN KAN KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE HELPEN?

  • verlies van urine (plas)
  • te weinig of te vaak plassen
  • bedplassen
  • verlies van ontlasting (poep)
  • obstipatie (verstoppingsproblemen)
  • herhaaldelijke urineweg (blaas) ontstekingen
  • angst om te plassen of poepen

WAT DOEN WIJ AL KINDERBEKKENTHERAPEUT?

U kunt met of zonder verwijzing van (huis) arts bij ons terecht. Vooraf aan de intake krijgt u een vragenlijst over de eet-, drink-, plas- en poepgewoonten van uw kind. Vervolgens volgt het intake gesprek, waarin wordt besproken wat het probleem is en welke andere mogelijke problemen er zijn. Zo wordt duidelijk wat de hulpvraag en oorzaak is, wie het kind en zijn omgeving is en welke behandelbare grootheden er zijn.

De behandeling is daarna gericht op het geven van uitleg over de oorzaak van de klachten, het geven van inzicht aan jou en jouw kind van de plas- of poepproblemen, het aanleren van goed toiletgedrag, een goede toilethouding en het geven van algemene adviezen over eten en drinken. De oefentherapie is voor ieder kind verschillend, bijvoorbeeld het aanleren van het ontspannen of aanspannen van de bekkenbodem, het bewust worden van de bekkenbodem, of het leren reageren op aandrang om te moeten plassen en/of poepen. De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt wat er nodig is en maakt de behandeling op maat voor je kind.

In sommige gevallen is een multidisciplinaire samenwerking nodig. Wij werken samen met school, huisarts, CJG, psycholoog, logopedist, diëtist, kinderarts en –uroloog. Dit is altijd in overleg met (kind en) ouder(s).

De begeleiding en training richt zich, zoals eerder benoemd, op het kind én de omgeving (ouders, familie, opvang/ school).  Middels uitleg, oefeningen, boekjes en spelletjes krijgt uw kind (weer) de controle over het plassen en/ of poepen. En door het in gesprek gaan met en uitleg geven aan de omgeving ontstaat begrip; uit onderzoek blijkt dat een positieve instelling het zindelijkheidsproces bevordert!

 

VOOR WIE IS KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE?

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind, en voor elke ouder. Meestal worden kinderen tussen twee en vier jaar oud zindelijk. Als het zindelijk worden niet lukt of als er problemen ontstaan bij het plassen en/of poepen, heeft dit een grote impact op het kind én de omgeving waarin het opgroeit. Vanaf 5 jaar wordt verwacht dat het kind zindelijk is. Dus als dit niet het geval is kunnen wij u mogelijk helpen. 

Zindelijkheidstraining heeft pas effect als het kind een aantal vaardigheden heeft ontwikkeld; uw kind moet het

– kunnen: er is sprake van een adequate lichamelijke/ zintuigelijke/ motorische ontwikkeling, en er is voldoende rijping van de hersenen. Tevens is het belangrijk dat het kind begrijpt wat er  gebeurt en verbanden kan leggen (cognitieve ontwikkeling).

– willen: er is sprake van een motivatie vanuit het kind (persoonlijkheid, temperament en andere interne factoren).

– durven: er is sprake van een open houding tegenover het plassen en/ of poepen.

Daarnaast is het van belang dat er een optimale omgeving is, waarin het kind zich veilig voelt om te leren zindelijk te worden.

Over het algemeen genomen gaat men ervan uit dat een zindelijkheidstraining ten minste drie maanden kan duren. Meestal verloopt het zindelijk worden zonder of met kleine problemen.

Bij problemen met zindelijk worden of het uitblijven van zindelijkheid kan Fysiotherapie Dauwendaele mogelijk helpen. Anneke de Vos is de therapeut bij ons in de praktijk die u hier bij kan helpen.

Fysiotherapie Dauwendaele

 

Hoofdvestiging
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg

CBS Acaciahof (Kinderfysiotherapie)
Generaal Hakewill Smithlaan 9
4333BW  Middelburg

De Combinatie (Kinderfysiotherapie)
Pablo Picassoplein 121
4382KB  Vlissingen

 

0118 - 61 30 72
Bij voorkeur tussen 8.00 - 12.00 uur i.v.m. aanwezigheid secretaresse

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  

Vrijdag

Zaterdag

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 18.00 uur

8.30 - 13.00 uur