ONCO balance

Waarom ONCO balance
Het aantal mensen die kanker krijgen is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. Als gevolg van het aantal nieuwe ziektegevallen en de verbeterde behandeling stijgt het aantal mensen dat kanker heeft, of ooit gehad heeft, nog sterker. Kanker krijgt in toenemende mate het karakter van een chronische ziekte. Een deel van de patiënten die in opzet curatief behandeld zijn, heeft mogelijk te maken met de restklachten van deze medische behandeling. Een groot aantal van deze mensen is hierdoor minder lichamelijk actief, doordat zij niet goed weten hoe zij een actieve leefstijl kunnen onderhouden of herwinnen na de behandeling. Er ontstaat hierdoor een discrepantie tussen het huidige inspanningsvermogen en het gewenste inspanningsvermogen, waardoor de kwaliteit van leven van de patiënt negatief wordt beïnvloed.

Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond, het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor het terugkeren van kanker verminderen.  Ook wordt de kans op kankergerelateerde chronische vermoeidheid verminderd.

De oncologie fysiotherapeut
De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.  Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren. 

Training
Hoe ziet het beweegprogramma er uit?
Het programma duurt ongeveer 12 weken met daarin:

  • kennismaking en gericht onderzoek door gespecialiseerde fysiotherapeuten
  • een persoonlijk beweegprogramma dat aansluit op uw hulpvraag en wensen
  • 2x per week bewegen in 3 maanden tijd

Kosten
De kosten worden in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekering. 

Interesse
Mocht u intereesse hebben of aanvullende vragen dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
info@fysiodauwendaele.nl
0118 - 61 30 72

Contactpersonen: Francky Koole en Henny Vaane

Fysiotherapie Dauwendaele

 

Hoofdvestiging
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg

CBS Acaciahof (Kinderfysiotherapie)
Genraal Hakewill Smithlaan 9
4333BW  Middelburg

 

0118 - 61 30 72
Bij voorkeur tussen 8.00 - 12.00 uur i.v.m. aanwezigheid secretaresse

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  

Vrijdag

Zaterdag

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 13.00 uur